Förslag om fortsatt verksamhetsanpassning

Pressmeddelande 2016-09-30

Verksamhetsanpassningen vid länets sjukhus föreslås fortsätta fram till årsskiftet. Förslaget kommer att behandlas politiskt nästa vecka.

Den uppföljning som gjorts visar ingen märkbar ökning av beläggningen på länets sjukhus eller att det skulle förekommit fler överbeläggningar under september månad – då en del av sommarstängningarna fortsatte. Uppföljningen visar också att vården har varit och är patientsäker.

I genomsnitt ligger beläggningen vid länets sjukhus på 80 procent, med vissa variationer under året och mellan sjukhusen. Landstinget är ett av de landsting i Sverige som har lägst antal överbeläggningar och utlokaliseringar. Under sommaren 2016 hade landstinget tillsammans med Region Kronoberg den lägsta totala andelen överbeläggningar och utlokaliseringar i riket.

Däremot kvarstår problemen som föranledde beslutet om att anpassa antalet vårdplatser: brist på sjuksköterskor, beroende av bemanningsbolag och ökande kostnader.

- Det handlar om att ta ansvar, skapa stabilitet i organisationen och ge trygghet för medborgarna. Inte minst handlar det om ansvaret för våra medarbetares arbetsmiljö, säger landstingsdirektör Krister Björkegren som i augusti gav uppdraget till hälso- och sjukvårdsförvaltningen att förlänga sommarplaneringen.

Eftersom beläggningen varierar är det nödvändigt att ha en viss marginal. Bedömningen är att med nuvarande nivå på antal vårdplatser bibehålls kvalitet och säkerhet. Genom daglig uppföljning och styrning kan även fortsättningsvis sjukhusen agera flexibelt och anpassa vårdplatsantalet efter beläggningssituationen.

- Vi tar ansvar för patientsäkerhet och arbetsmiljö. Det går alltid i första hand. Det innebär att om vi ser ett ökat behov kommer sjukhusen naturligtvis att göra justeringar, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg.

Landstingsstyrelsen kommer att behandla redovisningen vid sitt sammanträde den 4 oktober.

Mer information

Krister Björkegren, landstingsdirektör
0490-862 60

Ragnhild Holmberg, hälso- och sjukvårdsdirektör
0480-840 90