Försök med vårdmöte via video

Pressmeddelande 2016-12-06

För första gången kan invånarna träffa vårdpersonal genom video istället för att åka till hälsocentralen.

Det är fyra av länets hälsocentraler som medverkar i försöksprojektet med digitala möten; Mönsterås, Mörbylånga, Emmaboda och Kvarnholmens hälsocentraler. Under testperioden erbjuds patienter vid vissa typer av återbesök ett digitalt vårdmöte istället för ett fysiskt.

­­­– I ett första steg är det patienter som behöver träffa sin läkare för en planerad uppföljning av till exempel en läkemedelsbehandling som kommer att erbjudas möjligheten. Att träffas digitalt via videolösning är ett bra sätt som kan underlätta för invånarna och kan genomföras när det är möjligt, fysiska möten kommer alltid att användas när det behövs, säger Maria A Hilberth verksamhetschef vid Mönsterås hälsocentral.

Digitala vårdmöten är ett sätt att öka tillgänglighet till hälso- och sjukvården. Målet är att lösningen ska vara användarvänlig och att den uppfyller högt ställda säkerhetskrav. Patienten får instruktion till sitt digitala vårdmöte genom att logga in via e-tjänsterna på 1177.se. Mötet journalförs precis som vid ett fysiskt besök. Att hela lösningen är integrerad i befintliga system är unikt för Landstinget i Kalmar län och en fördel eftersom det innebär enklare hantering för vårdpersonalen.

– Genom att erbjuda digitala vårdmöten blir vården mer tillgänglig oavsett var man bor, vilket är positivt både för invånarna och de som arbetar i vården. Det är en tillgång att vi kan starta projektet vid fyra hälsocentraler där invånarna kan träffa ordinarie personal, vilket ger både kontinuitet och kvalitet i mötet, säger landstingets utvecklingsdirektör Magnus Persson

Redan nu har vårdpersonal börjat boka in möten via video vid de hälsocentraler som ingår i projektet. Löpande utvärderingar kommer att genomföras för att skapa bästa möjliga användarupplevelse. Projektet pågår till juni 2017 och kommer ligga till grund för kommande beslut om införande av digitala lösningar inom hälso- och sjukvården.

Mer information

Magnus Persson, utvecklingsdirektör, Landstinget i Kalmar län
0480-845 25

Maria A Hilberth, verksamhetschef, Mönsterås hälsocentral
0499-489 39