Första plats igen för Oskarshamns sjukhus

Pressmeddelande 2016-03-23

Oskarshamn sjukhus är landets bästa 2015 i en jämförelse med andra mindre akutsjukhus. Den rankingen gör tidningen Dagens Medicin.

Det är tredje gången som sjukhuset får utmärkelsen. Man utsågs till "Bästa sjukhus 2012", första gången tidningen rankade landets sjukhus, liksom 2014. Och 2013 blev man näst bästa sjukhus.

- Det är fantastiskt roligt att få detta pris igen, det är en bekräftelse på all den kraft och vilja som finns hos våra medarbetare att göra ett bra jobb med god kvalitet. Det är oerhört inspirerande att få jobba i denna miljö i Oskarshamn, säger sjukhuschef Bente Transö.

Också Länssjukhuset i Kalmar hamnar högt upp i årets ranking, på en sjätte plats bland de mellanstora sjukhuset vilket är en förbättring sedan föregående mätning då länssjukhuset för första gången tog sig in på tio-i-topplistan.

Det är i det senaste numret av Dagens Medicin som kommer ut i dag som "Bästa sjukhus" utses i tre olika klasser: universitetssjukhus, mellanstora sjukhus med förlossningsverksamhet och mindre sjukhus utan förlossning.

Det är i den sistnämnda kategorin som Oskarshamns sjukhus utsetts till landets bästa. För att ranka sjukhusen har tidningen jämfört ett stort antal olika parametrar och mått som hämtas ur officiell statistik från bland annat kvalitetsregister, nationella patientenkäter och väntetidsregister.

Det som väger tyngst och där Oskarshamns sjukhus placerar sig som etta är den medicinska kvaliteten. Exempelvis läggs stor vikt vid cancer, strokesjukvård, hjärtsjukvård och ortopedi. Oskarshamns sjukhus uppvisar bra resultat inom främst ortopedi och strokesjukvård.

Just när det gäller strokesjukvården har Oskarshamns sjukhus belönats tidigare. 2012 utsågs man till årets strokeenhet av kvalitetsregistret Riks-Stroke. Man har fått hedersomnämnanden för "god strokevård 2010, 2011 och 2013.

När det gäller patientåsikter så är det Nationella patientenkäten som ligger till grund för bedömningen. Här noterar Oskarshamns sjukhus de bästa resultaten av de jämförbara sjukhusen. I bedömningen av tillgänglighet blir det en tredje plats, överbeläggningar fyra och trycksår femma.

- Vi gläds idag åt den fina utmärkelsen och kommer att fortsätta arbeta målfokuserat för att förbättra våra resultat ytterligare för våra patienter, säger Bente Transö.

Mer information

Bente Transö, sjukhuschef
070-355 56 48