Förstudie föreslår elektrifiering av tågbanor

Pressmeddelande 2016-09-02

Elektrifiera de regionala tågbanorna i Kalmar län och Jönköpings län för att nå målet med fossilfria tågresor.

Det föreslås i en gemensam förstudie som Kalmar Länstrafik och Jönköpings Länstrafik idag presenterade under Kalmarsundsveckan i Kalmar.

Elektrifierade tågbanor gör det möjligt att använda elektriska motorer, som har en betydligt högre verkningsgrad än förbränningsmotorer och motorer för biogas. Dessutom är kostnaderna för drift och underhåll för elektrifierade tåg bara hälften så stora som för dieseltåg. Själva elektrifieringen är däremot kostsam.

Huvuddelen av det svenska järnvägsnätet är elektrifierat men i Jönköpings och Kalmar län finns mer än 600 kilometer oelektrifierade spår med persontrafik.

- I Kalmar län handlar det om sträckorna Kalmar-Linköping, Västervik-Linköping och Berga-Oskarshamn och det är vårt långsiktiga mål att elektrifiera dessa tågbanor, säger Karl-Johan Bodell, trafikdirektör i Kalmar län.

- I Jönköpings län finns stöd för en elektrifiering av sträckorna Jönköping-Värnamo och Nässjö-Värnamo, både på nationell och regional nivå. Vi hoppas att elektrifieringen kommer till stånd inom en tioårsperiod, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör i Jönköpings län.

Förstudien föreslår även att dubbla driftsätt bör prioriteras när nya tåg köps in. Detta för att minska dieselanvändningen, som idag är cirka 1 900 kubikmeter diesel per år för persontrafiken på tågbanorna i Jönköpings respektive Kalmar län.

Dubbla driftsätt innebär att tågen har både el- och förbränningsmotorer som kan drivas på helt fossilfria bränslen, vilket gör att de kan trafikera både elektrifierade och oelektrifierade tågbanor.

– En sådan lösning är både flexibel och resurseffektiv då den kräver färre fordon och färre reservdelar. I väntan på nya fordon är det möjligt att tanka de befintliga motorvagnarna med upp mot 30-40 procent fossilfria dieselliknande bränslen. På så vis kan vi redan idag ta ett viktigt steg i riktningen mot en fossilfri regional tågtrafik, säger utredaren Yvonne Aldentun.

Förstudien är delfinansierad av den regionala strukturfonden för Småland och Öarna med syftet att undersöka förutsättningarna för en fossilbränslefri regional tågtrafik.

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör, Kalmar Länstrafik
Telefon 010 – 21 21 100

Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, Jönköpings Länstrafik
Telefon 070 – 527 55 01

Yvonne Aldentun, utredare, Kalmar Länstrafik
Telefon 072 – 978 26 78