Gemensamma krafttag för att bli oberoende av bemanningsbolag

Pressmeddelande 2017-01-20

- Vi får en säkrare hälso- och sjukvård för länets invånare, en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och samtidigt minskade kostnader för hyrbolag.

Det säger landstingsdirektör Krister Björkegren angående det gemensamma krafttag som nu görs för att hälso- och sjukvården i Sverige ska bli oberoende av bemanningsbolag senast den 1 januari 2019. På fredagen ställde SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, sig bakom en gemensam strategi i frågan.

- Vi ska fortsätta att ha en hälso- och sjukvård med väldigt god tillgänglighet och mycket hög kvalitet. Genom att ha egna medarbetare istället för att använda hyrbolag kommer vi att skapa den kontinuitet, säkerhet och trygghet som man vill ha som patient, säger Björkegren och fortsätter.

- Vi har ett ansvar att använda offentliga medel resurseffektivt. Kostnaderna för inhyrd personal har ökat de senaste åren och situationen blir ohållbar om vi inte lyckas stoppa dagens beroende.

Med egna medarbetare skapas bättre förutsättningar vad gäller arbetsmiljö och långsiktigt utvecklingsarbete, vilket är avgörande för att fortsätta att utveckla verksamheten och bedriva en högkvalitativ vård.

- I vårt ständiga utvecklingsarbete, "Varje dag lite bättre", är alla våra egna medarbetare med och bidrar till ökad kvalitet. Det är de som har gjort oss till det vi är idag, förklarar Björkegren.

Att minska beroendet av inhyrd personal är sedan ett par år tillbaka en prioriterad fråga för landstinget, som redan har redan genomfört och planerar ännu fler insatser för att minska beroendet. Det direkt avgörande för att lyckas är att satsningen nu får draghjälp och sker tillsammans med alla övriga landsting och regioner med stöd av SKL.

- På egen hand är det mycket svårare att lyckas. Det är naturligtvis en styrka att vi har en gemensam strategi och delar erfarenheter och lär av varandra. Att vi äntligen gör detta tillsammans är det som gör att jag verkligen tror att vi kommer att lyckas nå ett oberoende av hyrbolag innan 2019.

Mer information

Krister Björkegren, landstingsdirektör
070-388 60 52