God internkontroll vid Kalmar Länstrafik

Pressmeddelande 2017-01-27

Landstingets revisorer har låtit göra två olika granskningar av den interna kontrollen vid Kalmar Länstrafik (KLT).

I båda fallen är det konsulter från EY som genomfört granskningen. I det ena fallet är det den interna kontrollen av upphandlade tjänster som granskats, i det andra KLT:s intäktshantering och kontroll av biljettintäkter.

När det gäller upphandling av tjänster har revisorerna granskat den nyligen genomförda Trafikupphandling 2017 till ett värde av fem miljarder kronor. Också uppföljning av leverantörernas åtaganden, avstämningar mot fastställda mål och hur resenärernas synpunkter fångas upp har granskats.

Då KLT har betydande intäkter – 2015 394 miljoner – har revisorerna ansett att det är viktigt att granska om den interna kontrollen är tillräcklig.

EY har utgått från ett antal frågor från revisorerna och i båda fallen kunnat konstatera att den interna kontrollen är god och ändamålsenlig.

Båda rapporterna lämnas nu över till landstingsstyrelsen.

Mer information

Anders Björkman, ordförande landstingets revisorer
070-370 96 69

Tomas Sandberg, revisionschef
0480-841 80, 070-215 08 85