Granskning av ersättningar från Migrationsverket

Pressmeddelande 2016-04-15

Landstinget har delvis ändamålsenliga system och rutiner för att återsöka kostnader och ersättningar landstinget har rätt till från Migrationsverket.

Det framgår av en granskning som landstingets revisorer uppdragit åt konsulter från PwC att göra när det gäller statliga ersättningarna för asylsökande, tillståndssökande och nyanlända med uppehållstillstånd.

I granskningen pekas bland annat på att det finns brister i rutinerna för att fånga upp de kostnader som uppkommer hos privata vårdgivare. Det saknas också rutiner för att bevaka att ersättningar som ska betalas ut automatiskt erhålls med rätt belopp. Det bör införas en rutin för kontroll av att schablonersättning som betalas ut automatiskt faktiskt betalas ut för alla asylsökande som vistas i länet.

I granskningen föreslås att uppgifterna att identifiera för vilka patienter ersättning ska sökas i större utsträckning bör centraliseras till asyl- och flyktinghälsovården och att IT-stöd bör användas.

Däremot anses landstinget ha ändamålsenliga system och rutiner för att säkerställa att landstinget får del av statliga ersättningar för EU/EES-medborgare. Det finns också rutiner för informationsspridning av hur korrekt registrering ska ske i journalsystemen.

Granskningsrapporten går vidare till landstingsstyrelsen som ska svara på vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas med anledning av rapporten. Revisorerna vill ha svar senast 15 september.

Mer information

Anders Björkman, revisorernas ordförande
070-370 96 69

Tomas Sandberg, revisionschef
0480-841 80, 070-215 08 85