Högt förtroende och god tillgänglighet

Pressmeddelande 2016-02-01

Högt förtroende för vården, god tillgänglighet till vård och låga kostnader.

Det är några av slutsatserna för Kalmar län i rapporten Öppna jämförelser hälso- och sjukvård 2015, som Socialstyrelsen presenterade i januari. Det rör sig om 45 övergripande indikatorer som tas upp, och ska inte jämföras med tidigare Öppna jämförelser hälso- och sjukvård.

De sex områden som tas upp i rapporten är:

  • Dödlighet, hälsotillstånd m m
  • Säker vård, undvikbar slutenvård m m
  • Hälsoinriktad hälso- och sjukvård
  • Förtroende och patienterfarenheter
  • Tillgänglighet
  • Kostnader

Också på flera områden vid sidan av förtroende, tillgänglighet och kostnader har Landstinget i Kalmar bra siffror i rapporten.

- Vi har exempelvis en bra utveckling när det gäller femårsöverlevnad vid olika former av cancer. Där ligger Kalmar län betydligt bättre till än i riket som helhet. Både när det gäller överlevnad efter cancerdiagnos och hjärtinfarkt har det skett en fantastisk utveckling de senaste 20 åren, säger Karl Landergren, läkare och medicinsk rådgivare inom landstingsdirektörens stab.

Samtidigt är det en större andel självmord i Kalmar län än i riket som helhet.

- Här pågår ett arbete tillsammans med kommuner, andra myndigheter och organisationer för att minska antalet självmord genom att tidigt upptäcka dem som drabbats av psykisk ohälsa och se till att de får professionell hjälp.

Ett annat område som sticker ut negativt är rökning bland gravida kvinnor. Däremot är det en högre andel i Kalmar län av dem som drabbats av stroke eller en hjärtinfarkt som slutar röka.

Landstinget har prioriterat arbetet med att minska tobaksbruket i länet i allmänhet och just rökningen bland gravida kvinnor har uppmärksammats särskilt.

Rapporten visar också att sjukvården i Kalmar län har få överbeläggningar och att färdigbehandlade patienter över 65 år snabbt kan gå hem till eget eller kommunalt boende.

Tidigare Öppna jämförelser hälso- och sjukvård har numera ersatts av hemsidan Vården i siffror, som uppdateras så fort nytt material kommer in i de nationella kvalitetsregistren och är därmed aktuellare än de tidigare årliga rapporterna. Vården i siffror har främst utarbetats som ett instrument för vårdens förbättringsarbete.

Mer information

Krister Björkegren, landstingsdirektör
0490-862 60

Karl Landergren, läkare och medicinsk rådgivare, landstingsdirektörens stab
0480-84176