Användningen av e-tjänster ökar kraftigt

Pressmeddelande 2016-02-03

Allt fler länsbor registrerar sig som användare av e-tjänsterna på 1177.se. Under 2015 ökade antalet med nästan 25 procent till i dag drygt 66 000.

Det framgick av informationen vid landstingsstyrelsen på onsdagen.

Så sent som i oktober blev det möjligt för länsborna att läsa sin egen journal som e-tjänst. Intresset märks tydligt i statistiken. I november och december ökade inloggningarna med 67 respektive 96 procent och ökningen har fortsatt i januari med 74 procent. Under januari var det mellan 100 och 300 personer per dag som läste i sin journal.

Men det är inte bara möjligheten att läsa sin egen journal som märks i siffrorna, också fler använder e-tjänsterna för att boka av eller boka om en mottagningstid eller för att beställa ett klamydiatest.

När det gäller 1177.se så fortsätter antalet besök att öka. På nationell nivå hade webbplatsen 81,8 miljoner besök förra året. I Kalmar län var ökningen 13 procent. Totalt 1,2 miljoner besök gjordes på 1177.se gjordes i länet.

På landstingets hemsida Ltkalmar.se var det 1,4 miljoner besök förra året. Förutom startsidan är de mest besökta sidorna webbisar och sök lediga jobb.

Köfri vård

I december fick 83 procent komma till en specialistmottagning på något av länets sjukhus inom 60 dagar, 83 procent fick också vänta högst 60 dagar på behandling/operation. Vid landstingsstyrelsens sammanträde redovisades också.om återbesök till läkare sker inom så kallat medicinskt måldatum. På Länssjukhuset i Kalmar fick 67 procent av patienterna det i december, vid Västerviks sjukhus 74 procent och vid Oskarshamns sjukhus 69 procent.

Väntetiden på länets akutmottagningar är fortsatt stabil. Vid Oskarshamns sjukhus var drygt 90 procent av patienterna behandlade inom fyra timmar i december, vid Västerviks sjukhus rörde det sig om knappt 85 procent och vid Länssjukhuset i Kalmar omkring 72 procent.

Också ledtider för olika undersökningar presenterades. Inom radiologin ligger landstinget kring mitten av landets landsting när det gäller magnetkamera- och datortomografiundersökningar med en ledtid på 65 respektive 56 dagar för perioden oktober-december.

När det gäller hjärtundersökningar som arbets-EKG och ultraljudsundersökning av hjärtat tillhör landstinget ett av dem i landet med kortast ledtider, 38 dagar i båda fallen.

Under decemberber fick 98 procent av patienterna komma till ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom 30 dagar. Drygt 90 procent fick tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. I båda fallen klarar landstinget uppsatta mål.

Inom vuxenpsykiatrin fick knappt 88 procent av patienterna tid för första besök inom 60 dagar i december.

När det gäller återbesök fick omkring 93 procent av patienterna tid inom medicinskt måldatum i december.

För primärvården visar den senaste statistiken att knappt 80 procent av patienterna får komma till läkare inom det nationella målet på sju dagar och strax över 70 procent inom fem dagar, målet för landstinget.

Telefontillgängligheten till sjukvårdsrådgivningen på 1177 i Kalmar län låg stabilt även i december. Den genomsnittliga väntetiden på omkring åtta minuter. 43 procent av alla samtal besvarades inom 3 minuter.

Övrigt

Vid landstingsstyrelsen presenterades också de senaste resultaten för Nationella patientenkäten för primärvården, Öppna jämförelser hälso- och sjukvård och bokslutsrapporten.