Internkontroll upptäckte olegitimerad

Pressmeddelande 2016-02-11

Landstinget får kritik av Socialstyrelsen då det visat sig att en person varit anställd som sjuksköterska utan att ha ansökt om legitimation.

- Det var vid en internkontroll förra året som vår personalfunktion upptäckte att personen inte hade legitimation. Det påtalades och hen uppmanades vända sig till Socialstyrelsen för att få legitimationen utfärdad, säger landstingets personaldirektör Peter Rydasp.

Då det inte fanns några formella hinder och då personen tidigare fullgjort sin utbildning till sjuksköterska utfärdade Socialstyrelsen legitimation i början av året. Varför sjuksköterskan inte tidigare ansökt om legitimation är oklart.

Socialstyrelsen kritiserar dock landstinget för att personen fått anställning som sjuksköterska utan att behörigheten kontrollerats.

Mer information

Peter Rydasp, personaldirektör
0480-841 36