Jämställdheten rankas högst i Kalmar län

Pressmeddelande 2016-09-06

Landstinget i Kalmar län rankas högst av landets landsting och regioner när det gäller jämställdhet.

Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som i rapporten Öppna jämförelser Jämställdhet utifrån tre olika aspekter bedömt hur långt jämställdhetsarbetet kommit. Det gäller dels den politiska representationen, dels arbetsvillkoren för medarbetarna och slutligen servicen i form av hälso- och sjukvård till befolkningen. Det är första gången som SKL presenterar en rapport med könsuppdelade nyckeltal.

Sammantaget hamnar landstinget på första plats. Främst utmärker sig Landstinget i Kalmar län när det gäller servicen till befolkningen där resultatet visar en stor skillnad till den som rankas tvåa.

När det gäller servicen är det ett antal medicinska parametrar där behandlingen av kvinnor och män jämförts; regelbunden behandling med vissa sömnmedel och lugnande medel, läkemedelsbehandling av personer 50 år och äldre med benskörhetsfraktur, behandling av sjukhusvårdad hjärtsvikt, behandling av njursvikt och andel invånare med nedsatt psykiskt välbefinnande.

När det gäller Landstinget i Kalmar län som arbetsgivare visar jämförelsen att andelen heltidsanställda kvinnor tillhör de lägsta i landet, kvinnors sjukfrånvaro är högre i Kalmar län än i övriga landet och lönegapet mellan den manliga och kvinnliga medianlönen är också större.

När det gäller jämställdhet utifrån aspekten politisk representation hamnar landstinget i mitten. Då har andelen kvinnliga ledamöter i landstingsfullmäktige respektive andelen kvinnor och män som hoppat av sina politiska uppdrag vägts in i jämförelsen.

- Rapporten visar att arbetet för ett jämställt samhälle aldrig får stanna upp. Det finns alltid väldigt mycket kvar att göra. Samtidigt som vi naturligtvis är stolta över den ranking vi fått, är vi absolut inte nöjda, säger utvecklingsdirektör Magnus Persson.

Mer information

Magnus Persson, utvecklingsdirektör
0480-845 25