Kalmarelever prisas för bästa kampanjidé

Pressmeddelande 2016-05-31

Fyra elever vid Fria läroverken i Kalmar presenterade bästa kampanjidé för att få gymnasieelever att anta Tobaksfri Utmaning.

På tisdagen på World No Tobacco Day, Tobaksfria dagen, överraskades Axel Ahlgren, Leonard Bonneau, Kasper Lazar och Elias Marin av landstingets kommunikationsdirektör Anna Strömblad som kom för att berätta att landstingets jury utsetts deras förslag till det bästa i Tobaksfri Utmanings kampanjtävling

- Med ett helhetstänk som flyttar fokus från pekpinnar om att tobak är farligt till att "det vet du" och med ett enkelt och effektfullt bildspråk blir det självklart att det är dumt använda tobak. Axel, Leonard, Kasper och Elias har presenterat en idé med stor utvecklingspotential, motiverar Anna Strömblad utmärkelsen.

Det var i början av året som samtliga gymnasieskolor i länet med medieutbildning på kursprogrammet inbjöds att delta i tävlingen. Totalt kom elva bidrag in.

Tobaksfri Utmaning bygger på en metod där eleverna tackar JA! till att vara tobaksfria och alla de fördelar det ger, med fokus på smarta val och hälsa. Tobaksfri Utmaning är en utveckling av den sedan tio år etablerade kontraktsmetoden Tobaksfri Duo som Folktandvården i Kalmar län framgångsrikt bedrivit för länets högstadieelever. Nu anpassas metoden för gymnasieelever.

Fakta/Tobaksfritt län 2025

Landstinget i Kalmar län jobbar för målet om ett tobaksfritt län 2025 och har också anslutit sig till Tobacco Endgame, som har som huvudmål att minska rökningen i landet till fem procent 2025. I sitt arbete koncentrerar landstinget sina insatser dels på att ingen ska börja använda tobak och dels på att de som vill sluta ska få hjälp med detta. Barn och ungdomar, gravida rökare och psykiskt sjuka med somatisk sjukdom som använder tobak är prioriterade målgrupper genom olika satsningar:

  • Kontraktsmetoden Tobaksfri Duo på högstadiet, som etablerades för tio år sedan.
  • Tobaksfri Utmaning, en ny framtagen metod för länets gymnasielever som startar till hösten i Vimmerby, Västervik och Gamleby.
  • Erbjudande om kostnadsfri tobaksavvänjning för gravida kvinnor.
  • Utbildning av medarbetare inom psykiatrin till tobaksavvänjare och kompetenshöjande insatser för de inom kommunerna som möter aktuella patienter.