Kalmarläkare får anslag från Vetenskapsrådet

Pressmeddelande 2016-11-08

Thomas Schön, docent, infektionsläkare och klinisk mikrobiolog vid Länssjukhuset i Kalmar har beviljats forskningsanslag på 5,5 miljoner kronor.

Thomas Schön, som är knuten till landstingets forskningsenhet, är den enda landstingsbaserade forskare som fått anslag från Vetenskapsrådet för bidragsperioden. Anslaget är i form av bidrag till en treårig anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö inkluderande ett större projektanslag.

Projektet med titeln: "Interaktionen mellan immunsvar och antibiotikabehandling – ett steg mot individualiserad och förkortad behandling av tuberkulos" involverar kliniska studier i Etiopien och Sverige.

Målet är att undanröja faktorer som påverkar det kroppsegna immunsvaret mot tuberkulos negativt som till exempel kronisk maskinfektion samtidigt som behandlingseffekten ytterligare förbättras genom att nya och äldre tuberkulosläkemedel kombineras på bästa möjliga sätt för att verka i synergi med immunförsvaret.

Tuberkulos är en sjukdom som oftast drabbar lungorna. Årligen insjuknar omkring 9 miljoner och nära 1,5 miljoner dör i sjukdomen. Multiresistent tuberkulos är ett ökande folkhälsoproblem både i Sverige och internationellt med hög dödlighet och en komplicerad behandling och det behövs förkortade och förbättrade behandlingsstrategier. De flesta som utsätts för tuberkulossmitta utvecklar inte aktiv sjukdom vilket starkt tyder på att immunförsvaret har effektiva mekanismer för att kontrollera bakterien som bör kunna utnyttjas i behandlingen.

Mer information

Thomas Schön, överläkare
070-201 76 50