Kartbild stämmer med landstingets hållning

Pressmeddelande 2016-03-09

Förslaget till ny regionkarta för Sverige som presenterade i dag sammanfaller väl med landstingets yttrande till Indelningskommittén i februari.

Förslaget innebär en större region med Kalmar län, övriga Smålandslänen och Östergötland. Presentationen av kartan är en del i arbetet med att ta fram ny läns- och landstingsindelning, med målet att Sverige delas in i betydligt färre regioner.

- Vi är på väg mot ett nytt Sverige och dagens besked är en bra utgångspunkt för kommande diskussioner. Vi ser fram emot att fortsätta samtalen om hur starkare regioner kan formeras, säger landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson.

- Kartbilden som presenterats överensstämmer väl med landstingets tidigare synpunkter, där vi som länets företrädare uttryckt att vi bör ingå i en region tillsammans med de övriga Smålandslänen och Östergötland och om möjligt även Blekinge, säger landstingsstyrelsens vice ordförande Christer Jonsson.

Landstinget har tidigare i år beslutat om att ansöka hos regeringen om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och bilda Region Kalmar län med start 1 januari 2019. Valet i september 2018 ska då gälla till det framtida regionfullmäktige. När det gäller de nya regionerna är målet att de ska finnas på plats senast 2023.

Fakta

Indelningskommittén ska slutredovisa sitt förslag 31 augusti 2017. Om det visar sig möjligt att genomföra en eller flera regionbildningar redan till 2019 ska detta redovisas i ett delbetänkande till regeringen 30 juni 2016.

Mer information

Anders Henriksson, ordförande, landstingsstyrelsen
070-517 60 30

Christer Jonsson, vice ordförande landstingsstyrelsen
070-321 21 03