Kulturbudgeten för 2018 fördelad

Pressmeddelande 2018-02-16

På fredagen fördelade landstingets kulturnämnd sammanlagt 78,7 miljoner kronor i kulturbudget för 2018.

Störst anslag får Kalmar läns museum med 17 miljoner, Kalmar läns musikstiftelse 16,8 miljoner och Byteatern 16,1 miljon. Totalt är det 25 olika kulturella verksamheter som får del av anslaget.

Kulturbudget består både av statliga som regionala pengar. Det statliga anslaget har räknats upp med 1,55 procent till 31,3 miljoner och de regionala medlen som står för resterande del har räknats upp med 3,58 procent. Den generella uppräkningen av anslagen hamnar då på 2,7 procent.

Utöver detta görs också ett antal särskilda satsningar i budgeten:

  • Byteatern Kalmar läns teater får ökat anslag med 2 miljoner kronor för att fullfölja ett utökat uppdrag kring teater och dans.
  • Kalmar konstmuseum får ett ökat anslag på 1 miljon kronor för att möjliggöra residensverksamhet och konstpedagogisk verksamhet i hela länet och stärka främjandearbetet i samarbete med konstföreningarna i länet.
  • Kalmar läns hemslöjdsförening får en utökning med 235 000 kronor för att stärka arbetet i hela länet med särskild inriktning på barn och unga.
  • Rockarkivet får ökat anslag med 400 000 kronor för att stärka arkivets roll som regional och nationell aktör.
  • Litteraturuppdrag utökas med 400 000 kronor för att stärka arbetet med litteratur som konstform.
  • Ölands dramatiska teater beviljas 200 000 i ett produktionsbidrag.

Vid fredagens sammanträde fördelades också övrigt organisationsbidrag på 16,8 miljoner. Det fördelas med 11,5 miljoner till studieförbunden, 1,7 till ungdomsorganisationerna och 3,6 till Smålandsidrotten och SISU idrottsutbildarna.

Mer information

Gull-Britt Johansson, bildningschef
0480-844 14

Maria Ixcot Nilsson, ordförande, kulturnämnden
0703-336828