Kulturmedel till tre nya verksamheter

Pressmeddelande 2016-05-03

Tre nya verksamheter får ett långsiktigt utvecklingsuppdrag och därmed tillsammans 1,2 miljoner i anslag av landstingets kulturnämnd.

Det rör sig om Astrid Lindgrens Näs, Boda The Glass Factory och Rockarkivet som får 400 000 kronor vardera i anslag.

Det blev resultatet när kulturnämnden på tisdagen fördelade den utökade budgeten för 2016 på drygt 2,5 miljoner kronor, som landstingsstyrelsen beviljade för en månad sedan. Tilläggsanslaget arbetas in som en del i kulturbudgeten och pengarna ska fördelas enligt prioriteringarna i kulturplanen.

Så här fördelades pengarna:

  • Kalmar konstmuseum, utställningsersättning till konstnärer 250 000.
  • Virserums Konsthall, utställningsersättning till konstnärer 150 000.
  • Byteatern 500 000.
  • Astrid Lindgrens Näs 400 000.
  • Boda, The Glass Factory 400 000.
  • Rockarkivet 400 000.
  • Kulturprojektmedel 460 000.

Samtidigt ska en dialog inledas med Statens Kulturråd för att undersöka möjligheterna till medfinansiering av verksamheterna vid Astrid Lindgren Näs, Boda The Glass Factory och Rockarkivet. En dialog bör också föras om möjligheterna att Designarkivet samt utställningsanslaget till Virserums konsthall kan ingå i samverkansmodellen.

Kulturnämnden var inte enig vid sitt sammanträde. Alliansens två ledamöter ville att de tre nya uppdragen istället skulle få 550 000 kronor vardera och att kulturprojektmedel skulle utökas med 50 000. Byteatern skulle inte få några extra medel då det inte finns någon tidpunkt angiven för när de nya lokalerna kan vara färdiga.

Mer information

Gull-Britt Johansson, bildningschef
070-5303247

Marie Agestam, områdesansvarig kultur
070-610 83 86