Kvalitet i fokus när cancervård ses över

Pressmeddelande 2016-03-29

Ju fler operationer och erfarenhet på färre händer, desto bättre resultat och kvalitet för patienten.

Det är grundresonemanget i den diskussion som pågår i Sverige om var en patient som drabbats av en sjukdom som kräver mer avancerad utredning eller behandling som görs mer sällan ska få god vård med hög patientsäkerhet.

Den nationella översynen bygger på att träning ger färdighet vilket ger högre överlevnadsmöjlighet vid exempelvis cancersjukdom. Ett fåtal sjukhus ska därför bli mer specialiserade för att ännu bättre kunna ta hand om patienter med mer sällsynta diagnoser från en hel region eller hela landet. Samtidigt innebär det att översyn behöver göras även på regional och lokal nivå.

- Landstinget i Kalmar län kommer i nationell samverkan med övriga landsting och regioner göra bedömningar var ovanliga cancerdiagnoser bäst ska behandlas för att ge bästa kvalitet för våra patienter. Ett fåtal cancerdiagnoser kommer dessutom att bli aktuella att flyttas mellan Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus. Sällsynta cancerdiagnoser innebär att endast ett fåtal operationer genomförs årligen. När vi flyttar dessa patienter till ett sjukhus kommer vi samtidigt att ersätta med annan cancerkirurgi i samma mängd på det andra sjukhuset, eftersom vi vill nyttja den höga kompetens som finns i länet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg.

Hittills har beslut om sex sällsynta cancerformer lett till nationellt beslut om förändring som nu ska genomföras och diskussion om ytterligare ett antal cancerdiagnoser har påbörjats. Under våren kommer fler beslut att fattas kring de frågor som rör nivåstrukturering och arbetsfördelning mellan sjukhus i länet, landsting och regioner.

Att sjukhusen specialiseras är också något det finns medborgerligt stöd för. I senaste Vårdbarometern som presenterades för några veckor sedan svarade exempelvis nio av tio tillfrågade i Kalmar län att de tycker det är bra att specialisera olika sjukhus.

- Samtidigt är det viktigt att fortsätta ha en tillräckligt bred verksamhet dygnet runt för att behålla kompetens och för att långsiktigt säkerställa hög medicinsk kvalitet och säkerhet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg.

Mer information

Ragnhild Holmberg, hälso- och sjukvårdsdirektör
0480-84090