Landets bästa sjukhus finns i länet

Pressmeddelande 2017-01-18

Landets bästa sjukhus finns i Kalmar län. Tidningen Dagens Medicin rankar Västerviks och Oskarshamns sjukhus som bäst i sina respektive klasser.

Det är första gången som Västerviks sjukhus får utmärkelsen samtidigt som Oskarshamns sjukhus prenumererat på den flera år. Det är fjärde gången som man utsetts till "Bästa sjukhus". Tidigare har man fått den 2012, 2014 och 2015. Och som om inte detta räcker rankas Länssjukhuset i Kalmar som fjärde bästa sjukhus i sin klass.

Det är i det senaste numret av Dagens Medicin som kommer ut i dag som "Bästa sjukhus" för 2016 utses i tre olika klasser: universitetssjukhus, mellanstora sjukhus med förlossningsverksamhet och mindre sjukhus utan förlossning. Västerviks sjukhus får priset i klassen mellanstora sjukhus med förlossningsverksamhet och Oskarshamn i klassen mindre sjukhus utan förlossning.

För att ranka sjukhusen har tidningen jämfört ett stort antal olika parametrar och mått som hämtas ur officiell statistik från bland annat kvalitetsregister, nationella patientenkäter och väntetidsregister.

När det gäller Västerviks sjukhus är det höga jämna resultat när det gäller flertalet mått som gör att man sammantaget hamnar på första plats. Västerviks sjukhus är exempelvis bland de bästa i landet när det gäller att förebygga trycksår, har näst minst överbeläggningar och korta väntetider. Man tillhör också bland de bättre på hjärtsjukvård, diabetesvård och njursjukvård.

- Det är med stolthet som vi tar emot den här utmärkelsen. Det är ett bevis på den kvalitativt goda vård som vårt sjukhus erbjuder. Men framför allt är det är frukten av ett mångårigt systematisk förbättringsarbete där samtliga våra medarbetare är delaktiga, säger sjukhuschef Henrik Holmberg.

Oskarshamns sjukhus placerar sig i den absoluta toppen när det gäller att förebygga trycksår och när det gäller patienternas betyg på vården. Man är tvåa bland sjukhusen i landet i sin kategori när det gäller den medicinska kvaliteteten. Sjukhuset uppvisar bra resultat inom främst ortopedi och strokesjukvård. Just när det gäller strokesjukvården har Oskarshamns sjukhus belönats flera gånger. Både 2012 och 2015 utsågs man till årets strokeenhet av kvalitetsregistret Riks-Stroke. Man har fått hedersomnämnanden för "god strokevård" 2010, 2011 och 2013.

- Det är fantastiskt roligt att sjukhuset får detta pris igen, det är en bekräftelse på all den kraft och vilja som finns hos våra medarbetare att göra ett bra jobb med god kvalitet. Det är oerhört inspirerande att få jobba i denna miljö i Oskarshamn, säger sjukhuschef Birgitta Hjalmarsson.

Också Länssjukhuset i Kalmar hamnar högt upp i årets ranking, på en fjärde plats bland de mellanstora sjukhuset vilket är en förbättring sedan föregående års mätning då länssjukhuset återfanns på en sjätte plats.

Mer information

Birgitta Hjalmarsson, sjukhuschef, Oskarshamns sjukhus
070-274 94 98

Henrik Holmberg, sjukhuschef, Västerviks sjukhus
070-387 41 59