Landstinget ett av fyra som minskar hyrbolagskostnader

Pressmeddelande 2017-05-08

Landstinget i Kalmar län är ett av fyra landsting i landet som minskat kostnaderna för hyrbolag första kvartalet och trenden fortsatte i april.

Det visar en sammanställning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med nationella siffror för bemanningstrenden i hälso- och sjukvården efter första kvartalet 2017.

- Att vi redovisar en minskning är ett kvitto på det arbete som pågår. Vårt gemensamma mål är ett oberoende av bemanningsbolag till januari 2019. Det gäller att arbeta vidare med vår fastlagda handlingsplan och vara uthålliga i arbetet, säger HR-direktör Peter Rydasp.

I jämförelse med första kvartalet 2016 är det förutom Landstinget i Kalmar län ytterligare tre landsting och regioner som har minskat kostnaderna för bemanningsbolag under 2017 års tre första månader; Östergötland, Skåne och Blekinge.

Landstinget i Kalmar län har under januari-mars betalat cirka 30 miljoner kronor till bemanningsbolag. Det är en minskning med cirka 15 procent jämfört med samma tid förra året. Kostnaden för hela landet har ökat med i snitt cirka 22 procent.

- En första bedömning av april månad visar att trenden av minskande hyrbolagskostnader håller i sig. Det är positivt, säger ekonomidirektör Ingeborg Eriksson utan att dra mer långtgående slutsatser av ärets första fyra månaderna.

Mer information

Ingeborg Eriksson, ekonomidirektör
0480-841 96

Peter Rydasp, personaldirektör
0480-841 36

SKL:s pressmeddelande