Landstinget inbjuder till medborgardialog

Pressmeddelande 2016-02-01

E-hälsa, köfri vård, ”framtidens patient” och bemötande står i fokus när landstinget bjuder in till medborgardialog i Hultsfred 23 februari.

Det är medborgarutskottet som välkomnar alla som är intresserade att delta i dialogen som äger rum dagen innan landstingsfullmäktiges sammanträde i Hultsfred. Speciellt inbjudna är organisationer för pensionärer och funktionshindrade i norra länsdelen. Innehållet i medborgardialogen i Hultsfred är snarlik den som hölls i Borgholm i juni förra året. Då deltog ett 70-tal personer.

– Medborgardialogen är ett sätt att skapa bättre underlag för politiska beslut och att öka medborgarnas delaktighet och inflytande. Vi fick in bra och viktiga synpunkter vid medborgardialogen i Borgholm. Nu vill vi ge medborgarna i norra länsdelen möjlighet att ge sin syn på viktiga framtidsfrågor för Landstinget i Kalmar län, säger Jonas Hellberg ordförande i medborgarutskottet.

– Vi vill veta mer om hur medborgarna ser på begreppet e-hälsa. Ser medborgarna fördelar, som att patientens ställning kan stärkas och att tillgängligheten kan förbättras? Eller ser de nackdelar? En bred dialog med länets invånare är viktig för ett framgångsrikt införande av ytterligare e-hälsolösningar.

Fokusområden för medborgardialogen under mandatperioden kommer att vara tillgänglighet/köfri vård kopplat till e-hälsa och landstingets strategi för medborgar-, patient-, och närståendemedverkan. Landstingets medborgarutskott planerar också att starta en så kallad e-panel och en barn- och ungdomspanel för att få in ytterligare synpunkter från länets medborgare.

Mer information

Jonas Hellberg (S), medborgarutskottets ordförande
070-670 05 72

Madeleine Rosenqvist (KD), medborgarutskottets vice ordförande
070-221 14 87