Landstinget medverkar i Almedalen

Pressmeddelande 2016-06-27

Landets bästa sjukhus, arbetet för att minska tobaksbruket och cancervården. Det är några saker som landstinget uppmärksammas för i år i Almedalen.

Almedalsveckan som börjar söndagen 3 juli och avslutas söndagen 10 juli innehåller en rad olika arrangemang vid sidan av de politiska partiernas aktiviteter. I några av dem medverkar Landstinget i Kalmar län.

Tisdagen 5 juli har tidningen Dagens Medicin, som årligen utser landets bästa sjukhus, tillsammans med Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland och Region Jönköpings län ett seminarium med rubriken Goda grannar – vad kan Sveriges bästa sjukhus lära av varandra? Det handlar om att dela erfarenheter utifrån att Universitetssjukhuset i Linköping, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Oskarshamns sjukhus i flera år utsetts till landets bästa sjukhus. I diskussionen deltar landstingsdirektör Krister Björkegren och hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg från Kalmar län.

Sveriges bästa sjukhus ligger i Sydöstra sjukvårdsregionen, vad är receptet? är också temat för ett seminarium onsdagen den 6 juli. Det arrangeras av East Sweden och Region Östergötland och här medverkar bland annat Ragnhild Holmberg.

Tisdagen 5 juli medverkar Cecilia Madsen, vårdutvecklare och övertandläkare vid Folktandvården i Kalmar län, Marie Tigerryd, tobakssamordnare, Landstinget i Kalmar län och Josefin Andersson, kommunikatör, Landstinget i Kalmar län vid ett seminarium om tandvårdens roll i arbetet med att minska tobaksbruket. I Kalmar län har Tobaksfri Duo bedrivits framgångsrikt i högstadiet under en rad år och till hösten kommer Tobaksfri Utmaning att starta på flera gymnasieskolor. Arrangör är Tandvård mot tobak. Landstingets tandvårdsbuss kommer också att finnas på plats i samband med ett arrangemang som Folktandvården Sverige har.

Vad innebär satsningen på standardiserat vårdförlopp inom cancervården? Om väntetiderna för cancerpatienter kortas trängs andra patienter undan då? De frågorna belyses vid ett seminarium som Regionala cancercentrum i samverkan och Socialstyrelsen arrangerar den 6 juli. Medverkande från Landstinget i Kalmar län är hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg.

Landstinget i Kalmar län är också med och arrangerar ett seminarium på temat Sydsveriges möjligheter kring sysselsättning och tillväxt. Det är Regionsamverkan Sydsverige som står som arrangör, en organisation som omfattar landsting, regioner och regionförbund i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköpings och Kalmar län.

Under Almedalsveckan finns också ett antal landstingspolitiker från Kalmar län på plats. Dessa medverkar i både andras och egnas arrangemang.

Mer information

Anna Strömblad, kommunikationsdirektör
0480-842 59