Landstinget och Vårdförbundet mot gemensamma mål

Pressmeddelande 2017-03-29

Landstinget och Vårdförbundet i Kalmar län har enats kring gemensamma och långsiktiga mål för att klara framtida personal- och kompetensförsörjning.

Det framgår av en avsiktsförklaring som parterna undertecknat där man öppnar för dialog kring konkreta insatser inom en rad områden. Det sker inom ramen för landstingets ambition att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser och arbetet för att bli oberoende av bemanningsbolag.

Bland de områden som berörs i avsiktsförklaringen är lönebildningen, arbetstiderna, en utvärdering av utbildningsanställningarna, en modell kring ett introduktions- och påbyggnadsår för sjuksköterskor och stimulans för karriärutveckling under hela yrkeslivet.

- Vi vill självklart öka vår attraktivitet som arbetsgivare ytterligare. Det är viktigt att vi tillsammans med fackliga organisationer ser över förutsättningarna för exempelvis lönebildning, arbetstider och karriärutveckling, säger HR-direktör Peter Rydasp.

Avsiktsförklaringen gäller t o m den 31 mars 2019 och ska stärka den lokala samverkan och främja kompetens- och patientsäkerhetsfrågor.

- Från Vårdförbundets sida ser vi positivt på ett tidigareläggande av arbetstidsförkortning, för att ge mer hälsosamma arbetstider och öka möjligheten till ett hållbart yrkesliv. Vidare är arbetet för en god löneutveckling och lönespridning, från nyutexaminerad till erfaren medarbetare, mycket viktigt för att behålla och rekrytera, säger Tora Elfversson Dahlström, ordförande för Vårdförbundet i Kalmar län.

Parterna kommer att följa upp och utvärdera avsiktsförklaringen årligen.

Mer information

Peter Rydasp, HR-direktör
0480-841 36

Tora Elfversson Dahlström, ordförande Vårdförbundet i Kalmar län
070-088 67 84