Landstinget vill utveckla patientkontrakt

Pressmeddelande 2017-04-18

Landstinget vill tillsammans med Region Halland och Region Norrbotten starta en pilotverksamhet för att utveckla patientkontrakt.

Tillsammans har de tre parterna ansökt om 15 miljoner kronor för 2017 för samverkansprojektet hos regeringen.

Syftet är att utveckla utformningen av och innehållet i patientkontrakten och att pröva patientkontrakt i olika format och arbetssätt. Målet är att patientens sammanlagda tid ska bli så kort som möjligt för varje vårdepisod. Patienten ska tidigt veta vad som ska hända under vårdperioden och själv vara delaktig i planeringen av sin vård. Samtidigt ska patienten veta vart hen ska vända sig med frågor eller ha en utsedd kontaktperson. All nödvändig information ska finnas som en invånartjänst på 1177 Vårdguiden.

- Men det handlar också om att öka samordningen av vård, omsorg, behandling och förebyggande insatser för patienter med fler vårdkontakter. Det är ett sätt att komplettera dagens vårdgaranti och stärka patientens ställning, säger projektledaren Ragnhild Holmberg.

Pilotverksamheten kommer att ledas i projektform och följas och utvärderas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Projektet ska pågå till december 2018.

Mer information

Ragnhild Holmberg, projektledare
0480-840 90