Landstingets arbete uppmärksammas

Pressmeddelande 2016-04-11

Landstinget i Kalmar län kommer att uppmärksammas vid den internationella kvalitets- och patientsäkerhetskonferensen i Göteborg 12-15 april.

De 3 000 deltagarna från över 80 länder kommer att kunna ta del av fyra postrar med exempel på olika förbättringsprojekt inom landstinget.

Trycksår

Landstinget i Kalmar län har under följd av år fokuserat på att minska andelen trycksår bland inlagda patienter genom proaktiva och preventiva åtgärder. Målet är att ingen ska få trycksår under tiden man ligger på sjukhus i Kalmar län. I dag har också landstinget lägst andel trycksår i landet som en följd av arbetet.

Vårdhygien

Samarbete är viktigt för att säkra patientens väg genom vården. I Kalmar län sker nu ett samarbete mellan landstinget, regionförbundet och kommunerna för att genom utbildning kring basala hygienregler och klädregler för att minska smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

Sveriges bästa sjukhusmat

Satsningen på Sveriges bästa sjukhusmat startade i slutet av 2012 och resulterade i att patienterna 2014 rankade maten på sjukhusen i Kalmar län som bäst i landet. Bakom framgången ligger fokus både på tillagning och servering. För att det ska smaka bättre lagas mat från grunden med bra råvaror. För att bidra till en trevlig måltidsmiljö sköter måltidsvärdar serveringen på avdelningarna.

Akutteam Mönsterås

Då efterfrågan av akuttider var stor bland patienterna och möjligheterna att svara upp var begränsade på grund av läkarvakanser tänkte man om på hälsocentralen. I dag finns ett akutteam som arbetar med korta insatser i ett högt tempo. Läkarna har varsin dag i veckan som akutläkare och lite lugnare övriga dagar. Följden är att tillgängligheten för akuta patienter ökat med 20 procent samtidigt som den också blivit bättre för kroniska patienter.

Landstinget kommer att delta med en delegation bestående av politiker, tjänstemän och företrädare från sjukvården vid konferensen

Mer information

Magnus Persson, utvecklingsdirektör
073-084 07 81