Landstingsfullmäktige inställt

Pressmeddelande 2018-02-28

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 1 mars 2018 är inställt på grund av rådande väder- och trafiksituation.

Landstingsfullmäktiges ordförande, Ulf Nilsson (S), har efter samråd med vice ordförande, Henrik Yngvesson (M), beslutat att ställa in fullmäktigesammanträdet den 1 mars 2018 på grund av rådande väder- och trafiksituation.

De ärenden som har kungjorts till sammanträdet kommer att hanteras på nästa fullmäktigesammanträde.

Mer information

Ulf Nilsson (S), landstingsfullmäktiges ordförande,
telefon: 0705-30 25 09

Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör,
telefon: 0480-841 77