Landstingskläder återanvänds i utvecklingsländer

Pressmeddelande 2016-09-01

Istället för att förbränna kasserade textilier, skickar landstinget dem numera för återanvändning på behövande sjukhus i utvecklingsländer.

Landstingets tvätteri genomför ständigt insatser för att minimera sin miljöpåverkan. Den senaste åtgärden är ett samarbete med biståndsorganisationen Human Bridge, för att bidra till återanvändning av textilier.

Medarbetarna på landstingets tvätteri sorterar varje dag ut textilier som inte längre kan användas. På ett år blir det cirka sex ton, som behöver kasseras på grund av exempelvis fläckar eller missfärgningar.

- Det kan även vara kläder som är slitna eller på annat sätt inte uppfyller våra krav, men som ses som en tillgång på de här sjukhusen, berättar landstingets hållbarhetschef Johanna Schelin.

Istället för att förbränna dessa textilier, återanvänds de nu på behövande sjukhus i utvecklingsländer. Under en testmånad i våras skickade landstinget 2,7 ton kasserade textilier till Human Bridge. De textilier som inte kan återanvändas, skickas som returfiber för tillverkning av nya textilprodukter, som exempelvis filtar och isolering.

- Vår tvättprocess bidrar nu till mer återvinning och ökad nytta i världen, samt gör mindre påverkan på miljön. Det är dessutom mer ekonomiskt att återanvända än att förbränna, så detta är en bra insats på flera olika plan, säger Johanna Schelin.

Den 3 september deltar några av landstingets medarbetare på Kalmarsundsveckan på Stortorget i Kalmar, där de kommer att berätta mer om arbetet med återanvändning.

Mer information

Johanna Schelin, hållbarhetschef 0480-445203