Många lämnade synpunkter om vården

Pressmeddelande 2016-03-22

Ett 50-tal personer kom till landstingets medborgardialog i samband med landstingsfullmäktige i Hultsfred den 23 februari.

Synpunkterna som kom fram vid medborgardialogen har nu sammanställts i en rapport. Vid mötet deltog såväl seniorer som representanter från olika patientorganisationer och dessa tog chansen att under några timmar resonera med länets landstingspolitiker.

Utgångspunkten för medborgardialogen var landstingets ambition om att uppnå målet om en köfri vård 2018. Tillgänglighet diskuterades ur olika aspekter, exempelvis hur e-tjänster av olika slag kan öka tillgängligheten. Många var positiva till e-tjänster och såg fördelar, medan andra betonade det personliga mötet och att en del äldre fortfarande har svårt med ny teknik. Bemötandefrågor lyftes fram i dialogen som viktigt att prioritera. De flesta var positiva till hur vårdpersonal bemöter patienter.

– Samtalen med medborgarna var intressanta och givande. Vi fick med oss bra synpunkter bland annat när det gäller tillgänglighet, bemötande och hur vi genom e-hälsa kan förbättra vården. Nu ska vi se till att synpunkter tas om hand på bästa sätt. Landstinget ska också fortsätta utveckla medborgardialogen, säger Jonas Hellberg (S) ordförande i medborgarutskottet.

– Att lyssna in och ta tillvara medborgarnas synpunkter när det gäller bemötande, tillgänglighet och e-hälsa är viktigt för att utveckla vården i rätt riktning. Vi behöver använda den moderna tekniken, men den kan aldrig ersätta det personliga mötet som så väl behövs i vissa situationer, säger Madeleine Rosenqvist (KD), vice ordförande i medborgarutskottet.

Mer information

Jonas Hellberg, ordförande, medborgarutskottet,
070-670 05 72

Madeleine Rosenqvist, vice ordförande, medborgarutskottet,
070-221 14 87