Ny app ska göra resan enklare

Pressmeddelande 2017-12-08

Ett första steg mot att göra det enklare att resa med kollektivtrafiken över länsgränser har nu tagits med upphandlingen av en gemensam kundapp.

- Detta är första, inte sista upphandlingen på vägen mot ett nytt biljett- och betalsystem för vårt län och övriga län i södra Sverige, fortsätter trafikdirektör Karl-Johan Bodell, KLT.

Det är Kalmar Länstrafik som tillsammans med Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik och Länstrafiken Kronoberg upphandlat drift och utveckling av en ny mobil kundapp. Utvecklingen skall ske i två steg med leverans hösten 2018 och sommaren 2019. Driften gäller för fyra år med möjlighet till option på förlängning på fyra år.

Upphandlingen markerar ett steg i en riktning där de fyra länen vill möjliggöra ett enklare resande över länsgräns. Detta genom att det nya biljettsystemets tekniska enheter håller sig till samma tekniska standarder hos alla medverkande organisationer.

- Vi har arbetat med framtidens biljettsystem under flera år och ser att upphandlingen av mobil kundapp är en liten men viktig del av den totala utvecklingen. Vi är mycket nöjda med resultatet och ser fram mot det framtida samarbetet med FARA AS, som tilldelats uppdraget, säger Karl-Johan Bodell.

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör, Kalmar Länstrafik
010-21 21 100