Karl Landergren ny planeringsdirektör

Pressmeddelande 2016-03-03

Karl Landergren, medicinsk rådgivare inom landstingsdirektörens stab, har utsetts till planeringsdirektör inom Landstinget i Kalmar län.

Landergren ersätter Christer Holmgren som har fått nytt jobb i Region Skåne. Karl Landergren arbetar sedan 2013 som medicinsk rådgivare vid landstingsdirektörens stab och har tidigare bland annat varit chef för Akutmottagningen vid Västerviks sjukhus.

- Karl Landergren är väl förtrogen med uppgifterna som planeringsdirektör och har senaste åren funnits med både i landstingets sjukvårdsledning och regionsjukvårdsledningen. Med sin bakgrund som läkare och verksam i vårt landsting sedan sjutton år, kommer han kunna bidra i sin nya roll med stor förståelse för hälso- och sjukvårdens komplexitet och utmaningar.

Planeringsdirektören ingår i landstingsdirektörens stab och är chef för planeringsenheten, som hanterar landstingsövergripande områden som regionsjukvård, köpt vård, läkemedelsfrågor och utredningar.

- Även om jag gratulerar Christer Holmgren till nya utmanade uppgifter i Region Skåne, är det väldigt tråkigt att landstinget förlorar en starkt drivande kraft. Han har bidragit till att landstinget lyckats väl inom en rad serviceområden de senaste åren, såväl inom fastighetsbyggnationer och upphandlingsfrågor som den framgångsrika satsningen på sjukhusmat och lokalvård. Samtidigt är jag väldigt glad att vi snabbt kan tillsätta tjänsten som planeringsdirektör med Karl Landergren, som har många års erfarenhet av landstingets verksamhet på olika poster, säger landstingsdirektör Krister Björkegren.

Karl Landergren tillträder tjänsten som planeringsdirektör med omedelbar verkan.

Mer information

Karl Landergren, planeringsdirektör
070-652 73 83

Krister Björkegren, landstingsdirektör
070-388 60 52