Ny satsning för nyanlända med vårdbakgrund

Pressmeddelande 2016-04-04

Ytterligare ett steg för att korta tiden för nyanlända läkare att få sin svenska legitimation tas nu i Kalmar län.

Landstinget i Kalmar län tillsammans med Linnéuniversitetet och Arbetsförmedlingen startar i april en förberedande kurs i medicinsk terminologi i svenska.

– Avsikten är att kursen på sex veckor ska stärka kunskaperna inför Socialstyrelsens medicinska prov, som bland annat läkare utan specialistutbildning och sjuksköterskor måste gå igenom innan de kan få sin legitimation, säger Ingela Lindström, personalstrateg Landstinget.

Även nyanlända specialister som fått sin specialistkompetens godkänd av Socialstyrelsen erbjuds kursen inför sin obligatoriska provtjänstgöring.

Totalt beräknas 10-15 personer kunna gå kursen under våren. Slår pilotprojektet väl ut kan det komma att fortsätta. Arbetsförmedlingen står för finansieringen av kursen som sker i Linnéuniversitets regi med medverkan av personal från landstinget.

– Spännande här är att vi kombinerar lärare i svenska från Linnéuniversitetet och medicinsk kompetens från landstinget, säger Linda Leonhardt ansvarig validering, Linnéuniversitetet.

Det stora antalet nyanlända gör att Arbetsförmedlingen ständigt försöker hitta och medverka till flexibla lösningar på lokal nivå.

– Landstinget i Kalmar län är i stort behov av kompetent personal. Genom att olika parter samarbetar i projekt kan vi lösa rekryteringsbehovet och tillsammans skapa samhällsnytta, säger Christina Gutiérrez-Malmbom, sektionschef på Arbetsförmedlingen.

Landstinget bedriver sedan tidigare ett projekt att tidigt identifiera nyanlända med vårdbakgrund för att kunna erbjuda dem svenskutbildning i landstingets regi och språkpraktik inom vården. Satsningen med att hjälpa nyanlända att snabbt kunna komma igång inom sina yrken är en del av landstingets långsiktiga rekryteringstrategi för att minska beroendet av bemanningsbolag.

Mer information

Ingela Lindström, personalstrateg, Landstinget i Kalmar län
0480-841 15

Linda Leonhardt, ansvarig validering, Linnéuniversitetet
0480-44 69 11

Christina Gutiérrez Malmbom, sektionschef, Arbetsförmedlingen
010-486 36 92