Ombordavgift borttagen på bussarna

Pressmeddelande 2016-02-01

Kalmar Länstrafik har tagit bort ombordavgiften för den som betalar med bankkort på KLT:s bussar och på Kustpilen.

Avgiften infördes vid årsskiftet efter förebild från andra län. Men eftersom avgiften kunde ifrågasättas utifrån gällande lagstiftning har KLT valt att ta bort den.

- Vi har tagit emot synpunkter kring avgiften från kunder och stämt av med Svensk kollektivtrafik och Sveriges Kommuner och Landsting. Då det står klart att avgiften kan ifrågasättas ser vi inget skäl att ha den kvar, säger trafikdirektör Karl-Johan Bodell.

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör, Kalmar Länstrafik
010-21 21 100