Oskarshamns sjukhus – årets strokeenhet

Pressmeddelande 2016-10-12

Oskarshamns sjukhus fått en ny utmärkelse för sin strokevård. Man har utsetts till årets strokeenhet 2015.

Det är inte första gången strokevården i Oskarshamn uppmärksammas av Riksstroke. Man utsågs också till årets strokeenhet 2012 och fick hedersomnämnanden 2013, 2011 och 2010.

Riksstroke är ett kvalitetsregister med syfte att bidra till att strokevården håller hög och jämn kvalitet i hela landet. Riksstroke är unikt bland kvalitetsregistren eftersom det innehåller en kombination av uppgifter om vård och omhändertagande, boende, patientens upplevelser både under akutskedet samt efter tre och tolv månader efter insjuknandet.

Riksstroke har funnits sedan 1994 och varje år registreras cirka 25 000 insjuknanden. Alla svenska sjukhus som vårdar strokepatienter i akutskedet deltar i registreringen. Under den tid som Riksstroke har funnits, har kvaliteten på svensk strokevård förbättrats markant. Men fortfarande finns det mycket att göra för att vården skall hålla en jämn och hög nivå på alla sjukhus i landet.

Priset delades ut till Oskarshamn i samband med Riksstrokes användardag den 11 oktober i Umeå och kommer även att presenteras i den senaste Årsrapporten från Riksstroke som planeras att bli utgiven i tryckform under hösten 2016. Rapporten beskriver strokevården i Sverige på de olika sjukhusen som vårdar akuta strokepatienter. Det är den rapporten som ligger till grund för bedömningen "Årets Strokeenhet 2015". Riksstrokepriset kommer även att publiceras på Riksstrokes hemsida.

Mer information

Elmar Keppel, överläkare, medicinkliniken, Oskarshamns sjukhus
072-578 39 48