Patienter flyttas från psykiatrisk enhet

Pressmeddelande 2016-05-04

Av brandsäkerhetsskäl kommer patienterna på Reimersholm, en av enheterna inom rättspsykiatrin i Västervik, att flyttas.

Beslutet har fattats sedan en skydds- och säkerhetsrond pekat på brister i brandskyddet på enheten.

- Vi agerar akut för patienternas bästa. Om brandskyddet inte är tillräckligt är det självklart att vidta åtgärder omgående. Vi kommer också att ta kontakt med räddningstjänsten i Västervik för att informera om våra åtgärder, säger psykiatridirektör Florence Eddyson-Hägg.

Totalt är det sju patienter som under onsdagen flyttas till andra slutna enheter inom den psykiatriska verksamheten i Västervik.

- Nu är vårt fokus att hitta bästa möjliga lösning för dessa patienter, säger Florence Eddyson-Hägg.

Mer information

Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör
076-836 07 77