Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

Pressmeddelande 2017-11-01

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en cancerdiagnos fördröjts flera år.

Fallet gäller en kvinna i 80-årsåldern som 2010 sökte sig för första gången till kirurgin på Oskarshamns sjukhus med en oklar förändring på vänster lår. Förändringen opererades bort och bedömdes som godartad.

2015 och 2016 opererades kvinnan i samma område för återkommande likartade förändringar som av den opererande läkaren igen bedömdes som godartade utan att en närmare undersökning genomfördes.

När patienten 2017 åter opererades skickades slutligen vävnadsprover för vidare bedömning till patologen och diagnos av en höggradig elakartad tumör ställdes.

Patienten har på grund av en i flera år fördröjd cancerdiagnos i onödan utsatts för upprepande operationer, risk för metastaser och postoperativa komplikationer.

Mer information

Elmar Keppel, chefläkare
0491-78 27 17