Högst förtroende för vården i Kalmar län

Pressmeddelande 2018-03-06

Befolkningen i Kalmar län fortsätter att ha landets högsta förtroende för hälso- och sjukvården. Det framgår av Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017.

72 procent av de tillfrågade länsborna svarade att de hade högt förtroende för hälso- och sjukvården i länet som helhet. Att jämföra med siffran för riket som var 61 procent.

Också när det gäller tillgången till vård är de boende i Kalmar län bland de mest nöjda i landet, 89 procent instämmer i påståendet om de har den hälso- och sjukvård de behöver. När det gäller väntetiderna till hälsocentralerna och till sjukhusen för besök eller behandling rankas Kalmar län högst av samtliga landsting och regioner.

När det gäller frågor kring förtroendet för hälsocentraler och förtroendet för sjukhusen hamnar Landstinget i Kalmar län på tredje respektive andra plats.

De tillfrågade i Kalmar län är också bland dem i landet som i störst omfattning anser att vården ges på lika villkor, det vill säga att behovet avgör och inget annat. Länsbefolkning är också mest positiv i landet till att läkaren eller vårdpersonalen tar upp levnadsvanor vid ett vårdbesök.

- Sjukvården fortsätter att få mycket goda betyg av befolkningen i länet, men för den skull kan vi aldrig vara nöjda. Vi ser också i resultaten att det finns tydliga förbättringsområden, säger t f landstingsdirektör Ingeborg Eriksson i en kommentar.

Inte minst gäller det förtroende för 1177 Vårdguiden på telefon, men även förtroendet för webbplatsen 1177.se och de olika e-tjänsterna kan förbättras. I samtliga dessa frågor ligger landstinget kring riksgenomsnittet.

Fakta

Hälso- och sjukvårdsbarometern mål är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. Syftet är att få underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, lokalt och nationellt. Undersökningen och resultaten ska även utgöra underlag för demokratisk dialog, som ett verktyg i landstingens och regionernas arbete med att planera, leda och styra hälso- och sjukvården.

1000 personer 18 år och äldre har svarat i Kalmar län dels under april-maj förra året, dels under oktober-november. De fick besvara sammanlagt 13 frågor.

Mer information

Ingeborg Eriksson, t f landstingsdirektör
0480-84 196