Landstinget deltar på internationell patientsäkerhetskonferens

Pressmeddelande 2018-04-27

Landstinget deltar med 14 personer vid International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Amsterdam 2-4 maj.

Sedan ett antal år deltar Landstinget i Kalmar län med en mindre delegation vid dessa konferenser för att hämta hem idéer och inspiration till patientsäkerhetsarbetet i länet. I år delar landstinget med samverkanspartners dessutom med sig av två förbättringsarbeten/studier:

  • Äldre och anhörigas upplevelse av vård, omsorg och den egna hälsan
  • Digitala hudbedömningar

Årets tema vid konferensen är Reclaiming the Quality in Healthcare med fokus på att övervinna utmaningar, begränsningar och byråkrati som utgör hinder för att göra meningsfulla förändringar och se hur man kan återvinna kvaliteten i vården. Detta genom att på bästa sätt nyttja tillgängliga resurser, främja innovation och arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga kvalitet i hälso- och sjukvården.

Mer information

Magnus Persson, utvecklingsdirektör Telefon: 0480-845 25