Årets kulturstipendiater utsedda

Pressmeddelande 2018-09-28

Landstingets kulturnämnd utsåg på fredagen 2018 års kulturstipendiater. Tillsammans får de dela på 150 000 kronor.

Belöningsstipendier på 25 000 går dels till konstnärsgruppen Åkerbokonstnärerna och dels till Olof Svensson, Öland Roots.

Åkerbokonstnärerna bildades 1968 och är en av de äldsta yrkesverksamma konstnärsgrupperna i sitt slag i Sverige. Sedan startåret har man oavbrutet arrangerat utställningar på Öland och utomlands. Sedan 1993 har gruppen haft minst en Öppenateljéutställning årligen. Nuvarande elva medlemmar har sina ateljéer på norra Öland.

Olof Svensson har i många år varit den drivande kraften i Öland Roots, reaggeafestivalen i Sandbergen på södra Öland. På festivalen är ingen för ung eller för gammal, alla är lika välkomna. Festivalen engagerar också ett stort antal frivilliga unga som arbetar för att genomföra en professionell musikfestival.

Landstinget belöningsstipendier utdelas till person, grupp eller organisation som är uppvuxen, bosatt eller verksam i Kalmar län. Stipendiet delas ut som uppskattning av värdefulla insatser som har eller har haft stor betydelse för länets kulturliv.

Arbetsstipendier delas ut enligt samma kriterier och ska användas till utbildning och forskning eller som stöd för att genomföra värdefulla insatser för länets kulturliv.

Årets arbetsstipendier på 50 000 kronor vardera tilldelas Karolina Stenström, 35 år och Tillie Burden 36 år.

Musikern Karolina Stenström i Hultsfred ska använda stipendiet till att komponera ett album på svenska, samarbeta med konstnärer i länet som ska illustrera var sin låt, turnera i och utanför länet och skapa ett fanzine i samband med skivan. De olika delarna ska utvecklas i samarbete med Virserums konsthall som vill göra en utställning av musiken, orden och bilderna.

Glaskonstnären Tillie Burden, Boda Glasbruk, har köpt ett hus i Boda där det tidigare har funnit en liten glasblåsningsstudio. Husen har en potential för bra verkstadsutrymmen och ateljéplatser för andra konstnärer. Målsättningen är att huset i framtiden ska vara en tillgång för The Glass Factory. Stipendier ska användas till att renovera ateljédelen av huset.

Stipendierna kommer att delas ut i samband med landstingsfullmäktiges sammanträde i november.

Mer information

Maria Ixcot Nilsson, ordförande kulturnämnden
070-333 68 28

Ingegerd Petersson, vice ordförande, kulturnämnden
070-318 78 38