Val vid regionfullmäktige

Pressmeddelande 2018-11-29

Regionfullmäktige genomförde en lång rad av val till olika politiska organ inom Region Kalmar län vid torsdagens sammanträde.

De viktigaste valen var följande:

Regionala utvecklingsnämnden

Karin Helmersson (C) ordförande, Pär-Gustav Johansson (M) vice ordförande, Peter Wretlund (S), Johanna Wyckman (L), Michael Erlandsson (SD), Saad Benatallah (S), Åke Nilsson (KD), Roger Gustavsson (C), Lejla Bajraktarevic (S), Åke Bergh (M) och Malin Anell (S).

Kollektivtrafiknämnden

Peter Wretlund (S), ordförande, Anders Andersson (KD), vice ordförande, Roland Åkesson (C), Eddie Forsman (M), Björn Brändewall (L), Conny Johansson (SD) och Mattias Adolfsson (S).

Patientnämnden

Peter Högberg (S), ordförande, Eric Dicksson (KD), vice ordförande, Ulrika Lindh (C), Eila Medin (M), Inger Hilmansson (L) Linda Emma Kotanen (SD) och Martina Hessel (S).

Beredning för invånarfrågor

Jonas Hellberg (S), ordförande, Madeleine Rosenqvist (KD), vice ordförande, Per Skogberg (C), Suzanne Gustafsson (M), Sören Svensson (L), Göran Gustafsson (SD), Zeljka Krajinovic (S), Eva-Kristina Berg (C) och Mattias Wärnsberg (S).

Beredning för hållbarhet och folkhälsa

Pierre Edström (L), ordförande, Jonas Lövgren (M), vice ordförande, Lena Segerberg (S), Per-Inge Pettersson (C), Johnny Svedin (SD), Olle Hjertqvist (S), Margreth Johansson (KD), Ingegerd Petersson (C) och Matilda Wärenfalk (S).

Beredningen för hälso- och sjukvård

Christer Jonsson (C), ordförande, Yvonne Hagberg (S), vice ordförande, Gudrun Brunegård (KD), vice ordförande, Jonas Lövgren (M), Göran Nilsson (L), Britt-Marie Sundqvist (SD), Pia Edin (S), Christina Lönnqvist (S), Bengt Thörnblad (C), Monica Ljungdahl (M) och Ulf Friberg (S).