44 har fått heltid efter erbjudande

Pressmeddelande 2017-12-06

54 medarbetare som jobbar deltid har ansökt om att få en heltidstjänst, av dessa har sedan tio tackat nej eller dragit tillbaka sina ansökningar.

Det visar en uppföljning av landstingets erbjudande om heltid. I den första etappen är det anställda vid Västerviks sjukhus, Oskarshamns sjukhus, primärvårdsförvaltningen, psykiatriförvaltningen, KLT, folktandvården och IT-förvaltningen som fått erbjudandet.

Undersköterskor är den yrkeskategori som ligger i topp som sökande till heltid, 37 av de sökande var just undersköterskor. En annan tydligt bild är att över 50 års ålder är intresset för heltid lägre. 39 av de sökande var under 50 år.

I första hand har de medarbetare som sökt heltid fått arbeta på sin ursprungliga arbetsplats förutom i några fall.

Från årsskiftet kommer nästa etapp i heltidssatsningen att börja. Det är då anställda på Länssjukhuset i Kalmar, Diagnostiskt centrum, bildningsförvaltningen och landstingsservice som kommer att få erbjudande om heltid.

Totalt jobbar drygt 82 procent av landstingets 6 478 anställda heltid och inom de flesta verksamheter inom landstinget har heltidstalen ökat de senaste tre åren.

Utredning om ny rehabiliteringsbassäng

Landstinget kommer tillsammans med Kalmar kommun utreda möjligheterna att placera en ny rehabiliteringsbassäng för vissa patienter vid kommunens nya simhall i Snurrom, som beräknas stå klar 2021.

Rehabiliteringsbassängen vid Länssjukhuset bedöms stå inför omfattande renoverings- och ombyggnadsbehov de närmaste sju-tio åren. En helt ny rehabiliteringsbassäng i kommunens regi vid simhallen skulle kunna vara bästa långsiktiga lösning. Landstinget blir då kund/hyresgäst hos kommunen.

Utredningen ska vara klar under första kvartalet nästa år.

Motioner

Landstingsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde fyra motioner som går vidare till landstingsfullmäktige för slutbehandling.

  • Landstinget kommer under 2018 att ta fram ett nytt kunskapsunderlag för planeringen av hälso- och sjukvården. Senast landstinget tog fram ett sådant material var 2013. Det svaret ges på en motion från Centerpartiet om att inleda ett planeringsarbete i Kalmar kommun för att utveckla hälso- och sjukvården.
  • I en annan C-motion föreslås att ett heltäckande program för nära vård på landsbygden ska utarbetas. I svaret konstateras att utvecklingsarbetet av den nära vården kopplats till framtidens hälso- och sjukvård i länet pågår. Centern reserverade sig till förmån för motionen.
  • En motion från Liberalerna om att införa en psykiatriambulans besvaras av landstingsstyrelsen med att det är polisen som är den myndighet som har möjlighet att transportera medborgare till vårdinrättning för bedömning, enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Landstingets inriktning är att patienterna ska tas om hand av en väl samordnad vårdkedja och det utvecklas successivt.Liberalerna reserverade sig till förmån för motionen.
  • En M-motion om att införa gynekologisk cellprovskontroll för kvinnor över 65 år avslås med hänvisning till nationella rekommendationer eftersom sannolikheten att hitta en livmoderhalscancer över 65 år är liten om man fram till dess haft normala prover. De kvinnor som däremot behandlats för cellförändringar följs upp i högre ålder enligt ett särskilt kallelsesystem. Moderaterna yrkade bifall till motionen.