Allt kortare väntan för utskrivningsklara

Pressmeddelande 2018-06-12

Samverkan mellan landstinget och länets kommuner vid utskrivning från sjukhusen fortsätter att förbättras.

I januari fick en utskrivningsklar patient vänta i snitt 1,66 dagar innan hemkommunen kunde ta emot hen på ett tryggt och säkert sätt. I maj var motsvarande siffra 0,99 dagar.

Landstingets arbete med att underlätta för invånarna att själva söka råd och stöd via 1177.se fortsätter och antalet besök på 1177.se ökade under maj 2018 med 12 procent jämfört med maj 2017 och även användandet av e-tjänster på 1177.se ökar. Inloggningar till Journalen ökade exempelvis med 73 procent i förhållande till förra året. Totalt gjordes 28 190 inloggningar i Journalen under maj.

1177 Vårdguiden på telefon som tidigare i år haft ökande väntetider noterade en liten förbättring under maj både när det gäller andel besvarade samtal inom nio minuter och genomsnittsväntetid. Vad som inte syns i statistiken är att 1177 Vårdguiden gör uppföljande samtal med patienter som ringt tidigare under dagen och då man gemensamt bestämt sig för att avvakta. Under april månad förekom 2 700 sådana uppföljande samtal.

86 procent fick i mars komma till en läkare inom sju dagar i primärvården, vilket är liten förbättring jämfört med föregående månader. Tillgängligheten till primärvårdens barn- och ungdomshälsa har förbättrats något, väntetiden i april var i genomsnitt 17 dagar från anmälan till nybesök.

Patienter klara inom fyra timmar vid länets akutmottagningar har ökat under april. Oskarshamns sjukhus ligger på 89 procent av samtliga patienter, Västerviks sjukhus på 83 procent och Länssjukhuset i Kalmar på 70 procent.

När det gäller tillgängligheten till specialist på länet sjukhus fick 72 procent besök en mottagning inom 60 dagar och 75 procent fick operation/behandling inom 60 dagar.

Till barn- och ungdomspsykiatrin i länet fick i mars 77 procent av patienterna tid för ett första besök inom 30 dagar, målet är att 90 procent ska få tid. 70 procent fick tid till fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar, där målet är 80 procent.

Inom vuxenpsykiatrin fick 79 procent tid till besök inom 60 dagar.

Fördjupning i kulturfrågorna

Landstingsstyrelsen fick också en fördjupande redovisning kring kulturen i Kalmar län vid sammanträdet. Av den framgick bland annat att den totala publiken/antal deltagare var 324 453 personer vid de regionala kulturverksamheterna förra året. Nästan hälften av publiken hade Kalmar läns museum, som också har flest anställda och störst intäkter.

Landstingets totala anslag till kulturen var 66 miljoner kronor förra året, vilket motsvarar 272 kronor per invånare. Genomsnittet i landet är 340 kronor per invånare.

Också Kulturplan 2020 som antogs av fullmäktige för två veckor sedan fick landstingsstyrelsen en djupare redovisning kring.