Att resa tillsammans är klimatsmart

Pressmeddelande 2017-09-15

Trafikfrågan är viktig för samhället och för landstinget utifrån visionen om ett friskare, tryggare och rikare liv.

Trafiken orsakar årligen både skador och dödsfall i samband med olyckor. Den bidrar till försurning, övergödning och den förstärkta växthuseffekten.

I samband med trafikantveckan lyfter landstinget säkerhets-, hälso- och miljöaspekter som följer med trafiken. Landstinget i Kalmar län har höga ambitioner och målet är att bli fossilbränslefritt redan till 2020. Landstinget ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Bussarna kör sedan augusti 2017 till 100 procent på förnyelsebara bränslen. Majoriteten av fordonen körs på biogas, främst i kommunerna längs E22 samt i delar av södra Öland. Övriga fordon körs på fossilfri syntetdiesel (HVO). Biogasdepåer anordnas i Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn, Västervik och Mörbylånga. På samtliga dessa ställen har också allmänheten möjlighet att tanka biogas.

Att resa tillsammans är tryggt, säkert och klimatsmart. Antalet resenärer har ökat under de senaste åren, samtidigt som en systematisk övergång till förnyelsebara bränslen skett. Det har resulterat i att koldioxidutsläppen har minskat med 83 procent per resenär mellan 2012 och 2016.

Arbetet med att bli fossilbränslefria pågår även för landstingets tjänstefordon. Målsättningen är att endast köra på fossilfria drivmedel till 2020. Det handlar om att ställa om bilpark och bränsle, effektivisera resandet genom ökad samåkning och att fortsätta övergå till digitala mötesformer när så är möjligt. Införandet av digitala hälsocentraler vid Mönsterås, Mörbylånga, Emmaboda och Kvarnholmens hälsocentraler är annat exempel som innebär ett minskat resande för våra patienter.

Sedan 2015 har landstinget investerat i 14 laddplatser för el- och hybridbilar och installation av cykelpumpar vid länets tre sjukhus. Även införande av bokningsbara cyklar för kortare transporter har genomförts. Totalt har tjänsteresor med bil minskat med fem procent sedan 2012. Koldioxidutsläppen för landstingets flygresor har minskat med sju procent sedan 2012.

Trafikverket och Kalmar Länstrafik/Landstinget i Kalmar län medverkar tillsammans under Trafikantveckan för att uppmuntra resenärer och pendlare att bidra till ett hållbart resande för framtiden. I samband med trafikantveckan finns Trafikverket och Kalmar Länstrafik på Stortorget i Kalmar lördagen den 16 september samt på Storgatan fredagen den 22 september.

Fakta/Europeiska trafikantveckan

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Från och med år 2016 har Trafikverket samordningsansvaret för Trafikantveckan. Årets tema är "Res hållbart och smart tillsammans."

Mer information

Johanna Schelin, hållbarhetschef, Landsting i Kalmar
0480-44 52 03

Amanda Glender, kommunikatör, Kalmar länstrafik
010-21 21 106