Avvikelser vid blodcentraler anmälda

Pressmeddelande 2018-01-19

Landstinget har anmält fyra händelser vid blodcentralerna i Kalmar och Västervik till Inspektionen för vård och omsorg.

Vid blodcentralen i Kalmar är det två händelser som inneburit att blodgivare har tappats på för mycket blod.

I ena fallet tappades en blodgivare två gånger med för kort intervall mellan tappningarna och i andra fallet larmade inte den våg som ska uppmärksamma personalen på att tappningen ska avslutas.

Båda dessa blodgivare mår bra och hade bra blodvärden och järnvärden vid kontroll efteråt. Rutinerna på blodcentralen har förtydligats efter dessa händelser för att minimera risken för att detta ska hända igen.

Vid blodcentralen i Västervik är det två fall där blodprov kommit in till blodcentralen med felaktig patientidentitet. I båda fallen upptäcktes felet innan något blod hade lämnats ut till någon patient.

Socialstyrelsen har ett tydligt regelverk som ska säkerställa att blodprover till blodcentralen har rätt patientidentitet. I dessa fall har inte detta regelverk följts.

Det är viktigt med hög kvalitet och säkerhet vid hantering av blod. Därför måste blodverksamheter kontinuerligt rapportera avvikande händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Mer information

Ivar Tjernberg, överläkare, klinisk kemi och transfusionsmedicin
0480-83 150