Bristande journalföring anmäls till IVO

Pressmeddelande 2017-11-23

Landstinget anmäler fyra fysioterapeuter i länet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för allvarliga brister i journalföringen.

Det är i samband med en fördjupad uppföljning av de privata fysioterapeuter som är offentligt finansierade av landstinget, de flesta via samverkansavtal, som bristerna i journalföringen upptäckts.

I samtliga fall har journalerna granskats avseende de tio patienterna med flest besök under 2016 hos respektive fysioterapeut.

I det sämsta fallet är enbart fyra besök av 793 dokumenterade i patientjournalen, det vill säga 0,5 procent. I praktiken innebär det helt avsaknad av journaldokumentation.

I det bästa fallet är 63 besök av 538 dokumenterad, det vill säga 11,7 procent.

De övriga två fysioterapeuterna ligger däremellan på 1,7 respektive 2,2 procent dokumenterade besök i patientjournalen.

De fullständiga granskningsrapporterna kring de fyra fysioterapeuterna är ännu inte klara, med då de upptäckta bristerna bedöms innebära stora risker för patientsäkerheten gör landstinget anmälan till IVO redan nu.

Mer information

Sofia Hartz, beställarchef
0480-841 60