Byggstart för Emmabodasatsning

Pressmeddelande 2017-06-12

På måndagen togs det första spadtaget till det hus där olika landstingsverksamheter i Emmaboda ska samlas.

Förutom hälsocentral kommer också psykiatrins öppenvårdsverksamhet, barnhälsovården, mödrahälsovården, distriktsrehabiliteringen och folktandvården att flytta in i huset vid "Taxitorget" när det står klart våren 2019. Den kommunala öppna förskolan kommer också att få plats i huset som blir i två plan.

Totalt beräknas bygget inklusive den konstnärliga utsmyckningen att gå på 113 miljoner kronor i 2017 års penningvärde. Samtidigt gör också Emmaboda kommun och landstinget ett fastighetsbyte. Emmaboda tar över fastigheten där den nuvarande hälsocentralen ligger och landstinget får fastigheten med det nya huset.

Mer information

Anna Holmström, byggprojektledare
0480-845 89

Britt Ekelund, funktionsplanerare
0480-44 52 41