Drygt tio procent med tryckskador

Pressmeddelande 2017-04-20

Den 8 mars hade 10,1 procent av de inneliggande patienterna på länets sjukhus tryckskador eller trycksår.

Det visar den senaste nationella mätningen där resultatet i riket var 13,5 procent. Landstinget i Kalmar län har ett av de bästa resultaten i landet, men en försämring har skett sedan föregående mätning.

- Vi har fler trycksår än vi brukar och vi kommer nu att analysera varför och sätta in åtgärder. I den här mätningen ser vi också att antalet trycksår som uppkommit på sjukhus ligger på en högre nivå än tidigare, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg.

I förbättringsarbetet för att minska antalet tryckskador planerar landstingets arbetsgrupp inom tryckskador tillsammans med kommunerna bland annat att starta spridningen av de utbildningsfilmer för medarbetare och patienter som nyligen tagits fram.

Det aktiva förebyggande arbetet innebär bland annat att hud- och riskbedömning ska genomföras och dokumenteras snarast vid ankomst till sjukhus, att madrasser anpassas, att hälavlastning används och att patienten regelbundet vänds efter schema.

Mer information

Ragnhild Holmberg, hälso- och sjukvårdsdirektör
0480-840 90