Ekonomisk prognos på 158 miljoner

Pressmeddelande 2017-12-06

Landstinget beräknas göra ett ekonomiskt resultat på 158 miljoner kronor i år. Det är 13 miljoner mer än budgeterat.

Den framgår av månadsrapporten efter oktober. Prognosen är 33 miljoner bättre än i augusti. Främsta orsak till förbättringen är ökad avkastning på pensionskapitalet och högre skatteintäkter. Total beräknas finansieringen bli 231 miljoner mer än budget

Landstinget i Kalmar län är också ett av fyra landsting i landet som lyckats minska kostnaderna för bemanningsbolaget. För helåret beräknas minskningen till 12 miljoner kronor eller sju procent i jämförelse med 2016. Under hösten har takten för kostnadsminskningen dock avtagit. Sjukhusen och psykiatrin är de som lyckats minska hyrkostnaderna medan primärvården har ökade kostnader.

På kostnadssidan beräknas verksamheten dra över sina budgetar med totalt 218 miljoner. Störst avvikelser i förhållande till budgeten har hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 182 miljoner och primärvårdsförvaltningen med 38 miljoner.

70 nyanlända i landstingets språkutbildning

70 personer nyanlända med vårdbakgrund går eller har gått på landstingets språkutbildning i sjukvårdssvenska. Av dessa har fem läkare fått legitimation och påbörjat sin specialistutbildning. Förutom läkare har också sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och tandläkare fått språkundervisning. 40 personer är i dag på språkpraktik ute i verksamheter.

Det visade den sammanställning som presenterades inför landstingsstyrelsen på onsdagen.

Efter två års utbildningssatsning ser landstinget nu ett annat sökmönster till utbildningen. Tidigare fångades nyanlända med vårdbakgrund upp genom asyl- och flyktinghälsovården. I dag kommer ansökningar via Arbetsförmedlingen eller direktkontakt. Det förekommer också sökande från många olika länder, både inom och utom EU, som är intresserade av att gå utbildningen.

Landstinget söker deltagare till invånarpanel

Invånare i hela länet kan nu anmäla sig till landstingets invånarpanel via landstingets hemsida. Invånarpanelen är en möjlighet att vara med och påverka genom att svara på frågor kring hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och andra frågor landstinget ansvarar för.

När väl tillräckligt många anmält sig kommer också de första frågorna att ställas. De kommer att handla om vad invånarna tycker om e-hälsa och tjänsterna på 1177.se, men också om tillgängligheten till primärvården nu och framöver.

Svaren kommer att bidra till bättre underlag inför beslut som fattas av politiker och tjänstepersoner.

Köfri vård

67 procent av patienterna fick i oktober komma till en specialistmottagning på något av länets sjukhus inom 60 dagar, 78 procent fick vänta högst 60 dagar på behandling/operation. Det framgick av redovisningen av tillgängligheten inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid landstingsstyrelsen på onsdagen.

En satsning sker för att få ner köerna till utprovning av hörapparat och till gråstarrsoperation. Utprovningar och operationer har upphandlats under 2017 och kommer att fortsätta också 2018. Samtidigt kommer i början av nästa år två audionomer att börja vid länssjukhuset samtidigt som rekrytering av audionomer till Oskarshamn och Västervik fortsätter. Vid ögonkliniken i Kalmar kommer två nya läkare att börja i januari, samtidigt som en ögonläkare hyrs in under tio veckor.

Akutmottagningar vid Länssjukhuset i Kalmar och Oskarshamns sjukhus noterade bättre tillgänglighet i november. I Oskarshamn var 89 procent av patienterna klara inom fyra timmar, i Västervik 84 procent och i Kalmar 76 procent.

När det gäller tillgängligheten till vuxenpsykiatrin fick 84 procent av patienter tid inom 60 dagar i oktober.

Till barn- och ungdomspsykiatrin fick i oktober 88 procent av patienterna tid för ett första besök inom 30 dagar. 80 procent av patienterna fick tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

I november var den genomsnittliga väntetiden för de samtal som besvarades av sjukvårdsrådgivningen 1177 12,45 minuter. Av 10 872 samtal besvarades 7 495. 44 procent av dem besvarades inom 9 minuter. Det framgick av redovisningen av tillgängligheten inom primärvården.

Antalet anslutna till e-tjänsterna på 1177.se fortsätter att öka. 1 december var 100 500 länsbor anslutna, en ökning med 17 500 sedan årsskiftet. Antalet inloggningar till e-tjänsterna ökar också kraftigt varje månad. I november låg ökningen i jämförelse med samma tidpunkt föregående år på 48 procent. För Journalen, en av e-tjänsterna, noterades 20 523 unika inloggningar i november, en ökning med 83 procent i jämförelse med november 2016.