Förbättringar när journalsystemet uppgraderas

Pressmeddelande 2017-11-24

I helgen genomförs den hittills största uppgraderingen av Landstinget i Kalmar läns journalsystem.

- Uppgraderingen är helt avgörande för den fortsatta digitala utvecklingen inom vården och innebär en rad förbättringar. Man kan säga att vi installerar ett vårdsystem med flera olika funktioner, journalen är bara en av dem. Det kommer att bättre motsvara verksamhetens behov. Det blir effektivare för våra medarbetare, vilket i sin tur leder till en ännu säkrare och bättre vård för patienterna, säger Johan Hallenborg, IT-direktör.

Uppgraderingen berör landstingets alla vårdverksamheter. Vårdsystemet utgår från översikter anpassade efter varje patient, användare eller verksamhetsuppföljare. Det blir exempelvis en mer specialiserad läkemedelsmodul och patientens vätskebalans och olika vitalparametrar kan följas grafiskt.

Den nya versionen av vårdsystemet gör det möjligt att arbeta på ett enhetligt sätt i länet samt i hela den sydöstra sjukvårdsregionen. Motsvarande uppgradering har skett i Region Östergötland och Region Jönköpings län.

Helgens uppgradering har föregåtts av omfattande utbildning inom hälso- och sjukvården som omfattar omkring 6 000 medarbetare.

Mer information

Johan Hallenborg, IT-direktör
0480-837 47