Fredrik Enlund ny chef för Diagnostiskt centrum

Pressmeddelande 2017-11-21

Fredrik Enlund blir ny chef för Diagnostiskt centrum i Kalmar län. Han är för närvarande anställd vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Fredrik Enlunds grundexamen är inom human genetik och han har ägnat en stor del av sin yrkestid åt forskning och undervisning inom området. Han blev docent 2006. Hans expertområde är cancergenetik.

Fredrik Enlund har också fem års erfarenhet som chef inom klinisk kemi vid Sahlgrenska. Sedan 2016 har han ett samordningsuppdrag mellan sex genetiska laboratorium inom fyra verksamhetsområden.

- Jag är väldigt glad att vi lyckats rekrytera Fredrik. Utöver hans erfarenhet av ledarskap och samordning mellan laboratoriemedicinska områden så tillför han viktig kompetens inom molekylärbiologi, ett område där vi kommer att se en stark utveckling inom Diagnostiskt centrum under de kommande åren, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Fredrik Enlund tillträder som chef för Diagnostiskt centrum den 15 januari.

Fakta/Diagnostiskt centrum

Diagnostiskt centrum organiserar länets samlade laboratorieverksamhet. Årligen utförs fem miljoner analyser, undersökningar, behandlingar samtidigt som man ger information och rådgivning. Diagnostiskt centrum har 240 medarbetare inom de olika enheterna:

  • Klinisk patologi
  • Fysiologiska kliniken
  • Klinisk mikrobiologi
  • Smittskydd och Vårdhygien
  • Biobank- och vävnadscentrum
  • Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Mer information

Fredrik Enlund, tillträdande chef Diagnostiskt centrum
073-575 08 57

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukhusdirektör
0480-448 106