Gåva för att driva Sinnenas park

Pressmeddelande 2018-05-23

Landstinget får en större gåva för att driva och utveckla Sinnenas park vid Länssjukhuset i Kalmar.

Det är Stiftelsen för långvarigt sjuka som står bakom gåvan. Stiftelsen som bildades 1969 av långvårdsläkaren Lars Wernersson och hans hustru Barbro för att främja vård av behövande sjuka eller funktionshindrade är under avvecklande. I samband med detta kommer Landstinget i Kalmar län att få de likvida medel som återstår efter avräkning av de kostnader som uppkommer vid avvecklingen. För närvarande uppgår stiftelsens kapital till 900 000 kronor.

Landstinget förbinder sig samtidigt att använda gåvan för att utveckla, underhålla och bibehålla Sinnenas park inom överskådlig tid. Sinnenas park ska fortsätta vara en plats för rehabilitering av främst de mest sjuka äldre i en miljö som är stimulerande.

Om Sinnenas park i en framtid skulle upphöra ska återstående medel tillfalla handikappidrottsföreningen Calmif eller annan organisation för funktionshindrade ungdomars rehabiliteringsverksamhet.