Giftfria belöningsleksaker till barn

Pressmeddelande 2018-03-01

Sedan 2017 är leksaker och hobbymaterial i landstingets verksamheter giftfria. Nu har också avtal tecknats om giftfria belöningspresenter till barn.

Det handlar om leksaker som barn får som belöning efter att ha varit på en undersökning, antingen inom sjukvården eller tandvården.

Efter den upphandling som nu gjorts kommer två leverantörer att kunna erbjuda giftfria leksaker eller presenter exempelvis i form av stickers, smådjur, figurer, bilar, pappfigurer och klistermärken från 1 mars.

Med upphandlingen tar landstinget ytterligare ett steg för att barn inte ska utsättas för miljö- och hälsoskadliga ämnen i produkter som kommer från landstinget.

- Det är glädjande att efter flera års arbete äntligen kunna säkerställa att belöningsleksaker från landstinget är fria från miljö- och hälsoskadliga ämnen. I och med upphandlingen kommer landstinget att få bättre kontroll och styrning över inköpen, säger Annika Andersson, miljöingenjör vid enheten Hållbar utveckling och säkerhet inom landstingsdirektörens stab.

Mer information

Annika Andersson, miljöingenjör
0480-384 76